Consult

Behandeling is mogelijk op afspraak. Een verwijzing van een arts is daarvoor niet nodig. Tijdens de eerste behandeling zal er gestart worden met een intakegesprek over de huidige klachten van de patiënt en de medische voorgeschiedenis. Hierna volgt het manueel onderzoek. Eerst wordt de klachtenregio uitgebreid onderzocht om de klachtveroorzakende structuur te lokaliseren. Vervolgens wordt het hele lichaam onderzocht om bewegingsbeperkingen op te sporen. Deze beperkingen kunnen mogelijke oorzaken zijn van uw klacht. De bevinden worden met u besproken en toegelicht waarna vervolgens gestart wordt met de behandeling.

Ook hiervoor gebruikt de osteopaat alleen zijn handen; beperkte weefsels worden bewogen en opgerekt door middel van gerichte manipulatie, mobilisatie en rektechnieken. Doordat de bewegingsbeperking elders in het lichaam aanwezig kan zijn, betekent dit dat de handgrepen uitgevoerd kunnen worden op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt.
In sommige gevallen worden er voedingsadviezen of supplementen aangeraden.

Meestal zijn 2-5 behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Dit is voor een deel afhankelijk van hoelang een klacht al bestaat.