Buikpijn


Buikpijn
kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het komen door verteringsproblemen, maar ook menstruatieproblemen en slechte voeding kan buikpijn veroorzaken. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Dankzij een goede Van Nek Osteopathie bent u zo weer van uw buikpijn af.

Osteopathie uitgelegd
Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op de beweging van het lichaam en op de bewegingen in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om zonder klachten te kunnen functioneren. Als bijvoorbeeld een orgaan ‘gefixeerd’ raakt (niet meer goed kan bewegen) stoort het daarmee de doorbloeding en de uitwisseling van de cellen met de omgeving. Het orgaan gaat minder goed functioneren wat klachten veroorzaakt of andere organen stoort in hun functie. Behalve buikpijn, kan hierdoor ook bijvoorbeeld rugpijn ontstaan. Een osteopaat zorgt ervoor dat alle organen weer goed gaan functioneren en uw klachten verdwijnen.

Van Nek Osteopathie
De osteopathische behandelingen worden uitgevoerd door Gerdi van Nek. Na een propedeusejaar aan het college Sutherland in Amsterdam, is ze direct begonnen aan de 4-jarige fulltime opleiding ‘Osteopathie’ aan de International Academy of Osteopathie te Gent. Deze opleiding heeft ze afgerond in juni 2012. Naast haar praktijk in Volendam is ze werkzaam bij Osteopathie Amsterdam. Gerdi van Nek is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en lid van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Neem contact met ons op om uw buikpijn te verhelpen.