Home

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op de beweging van het lichaam en op de bewegingen in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om zonder klachten te kunnen functioneren.

button_vannek

Werkwijze

Tijdens de eerste behandeling zal er gestart worden met een intakegesprek over de huidige klachten van de patiënt en de medische voor geschiedenis

De bevindingen worden met u besproken en toegelicht waarna vervolgens gestart wordt met de behandeling.

Meestal zijn 2-5 behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Dit is voor een deel afhankelijk van hoelang een klacht al bestaat.